Przyczyny klęski w 1939 r.

screen-shot-2016-09-16-at-18-20-47

Sukces ma wielu ojców, a porażka jest zawsze sierotą. To stare porzekadło nie znajduje jednak zastosowania w odniesieniu do Kampanii 1939 r. Na obraz kampanii wrześniowej wpływ miało wiele czynników. Nie wszystkie jednak wystąpiły w jednej chwili, tj. 1 września; niektóre były bowiem konsekwencją innych. W poniższym artykule wyselekcjonowałem osiem, które uważam za jednakowo ważne. Ten splot niekorzystnych okoliczności wpłynął na taki a nie inny wynik kampanii. Na wstępie zaznaczę, że nie będę szukał odpowiedzenie na pytanie, czy Polska mogła wygrać. Właściwe pytanie, z którym pragnę się zmierzyć czy Continue reading Przyczyny klęski w 1939 r.

Advertisements