Europejczycy wszystkich krajów łączcie się!

Jak nigdy dotąd w historii najnowszej, Europa stoi obecnie przed poważną próbą jedności. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że tylko dzięki ścisłej współpracy możemy przezwyciężyć nasze problemy.

Jedynie ponadpartyjna i międzyrządowa zgoda może być wiarygodnym gwarantem pokoju i wolności. Coraz częściej jednak można zauważyć, że sceptycyzm i zwątpienie wobec instytucji europejskich kształtuje nie tylko świadomość wielu obywateli Unii Europejskiej, ale również odbija swoje piętno na rządach niektórych Państw Członkowskich.

Międzynarodowy kryzys finansowy, który wydobył na światło dzienne nasze słabości, uświadomił nam, że projekt Zjednoczonej Europy nie został jeszcze osiągnięty. Pytania o odpowiedzialność powinny być stawiane jedynie w celu konstruktywnej autorefleksji wobec polityków europejskich. Nie możemy pochopnie wskazywać palcem na państwa, których zachowanie uznawane jest za przyczynę obecnego kryzysu.

Musimy zaakceptować nasza odpowiedzialność i sprostać wielkiemu wyzwaniu z którym obecnie mamy do czynienia.

Niemniej jednak najpierw musi zostać ustalone, iż jesteśmy na dobrej drodze, aby doprowadzić nasze finanse do porządku. Tylko dzięki temu przekonaniu, możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość. Tylko wtedy obawy i niepokoje naszych obywateli będą bezpodstawne. Potrzebujemy solidarności wśród wszystkich, solidarności międzyrządowej jaki i międzyludzkiej.

Proces integracji Europy nie został jeszcze zakończony. Wciąż istnieją w Europie kraje, które nie należą do naszej europejskiej rodziny. Powinniśmy wspierać pozytywne zmiany demokratyczne i rozwój poszczególnych społeczeństw. Propagowanie i wspieranie naszych wspólnych wartości i osiągnięć musi być naszym celem i nie może ustąpić nierozważnej powściągliwości. Każdy kraj w Europie musi mieć szansę i nadzieję stania się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Współpraca w szczególności z krajami Europy Wschodniej, na Bałkanach i w regionie Morza Śródziemnego jest dla mnie priorytetem.

W XXI wieku, Europa musi wzmocnić swój głos w innych regionach świata. Jedynie gdy Europa będzie konsekwentnie mówić jednym głosem, staniemy się równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Chin nie tylko w sferze gospodarczej, ale również politycznej. Naszym zadaniem jest zaangażowanie się na rzecz demokracji, praw człowieka i dobrobytu na świecie. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o społeczeństwach, które nie mogą cieszyć się z tych wartości.

Wreszcie, nie wolno nam zapomnieć o naszych potomnych. Świat, który mamy okazję teraz kształtować, będzie światem naszych dzieci. W obliczu naszej odpowiedzialności za przyszłość, musimy zobowiązać się do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Europa potrzebuje wspólnej i przyjaznej dla środowiska, jednomyślnej polityki energetycznej.

Drodzy Europejczycy,

Zanim osiągniemy wspomniane cele powinniśmy kontynuować nasze wysiłki. Silna Europa jest podstawą naszego dobrobytu i naszej wolności. My wszyscy mamy obowiązek pracować dla Zjednoczonej Europy. My wszyscy potrzebujemy Europy, a Europa potrzebuje nas. Dla tych właśnie celów zdecydowałem się stworzyć ten blog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s